Professor, PI
Professor
Lecturer

Youyong Li 李有勇

Email: yyli@suda.edu.cn

Lu Wang 王璐

Email: lwang22@suda.edu.cn

1

Yujin Ji 纪玉金

Email: yjji@suda.edu.cn

Post-Doctorate
Post-Doctorate

Cheng Liu 刘成

Email: liucheng@suda.edu.cn

Yi Yu 于怡

Email: yuyi316061038@163.com

 

Graduate students

 

 

Hongshuai Wang 汪鸿帅

Email: hswang@stu.suda.edu.cn

Yafeng Xu 许雅枫

Email: 1275190950@qq.com

Jie Feng 冯杰

Email: 20194214136@std.suda.edu.cn

 

 

 

Yanxia Ma 马艳霞

Email: 20214014036@stu.suda.edu.cn

Rongfeng Guan 关荣峰

Email: rguan7@hotmail.com

Xinnan Mao 毛心楠

Email: xnmao@stu.suda.edu.cn

Huan Wang 王欢

Email: 2262654989@qq.com

XianPeng Wang 王现鹏

Email: 18839121969@163.com

Jiawen Wang 王佳文

Email: 1837306239@qq.com

1

Yunxia Liu 刘云霞

Email: 1058535835@qq.com

Lujie Jin 金鲁杰 

Email: 1036654816@qq.com

Yuyan Liu 刘育岩     

Email: 1556608914@qq.com

Siyu Tan 谭思钰

Email: 2418275994@qq.com

Zhihao Dong 董志浩

Email: 401905374@qq.com

Tao Chen 陈涛 

 Email: chantau@qq.com

Xing Ni 倪兴       

Email: 20204214024@stu.suda.edu.cn

Hao Zhao 赵浩   

Email: 20204214072@stu.suda.edu.cn

Wenwen Wang 王雯雯

Email: 1322304234@qq.com

Hao Zhang 张淏

Email: 543606251@qq.com

Shikai Chang 常师恺

Email: 2855784148@qq.com

Ran Tao 陶然

Email: 1304466135@qq.com

Yuyao Huang 黄钰垚

Email: 610820629@qq.com

 

 

 

Alumni 已毕业成员

(Current Position: 工作单位)

 

 

Yi Wang 王毅

Current Position: Aluminum Corporation of China (CHINALCO)

工作单位:中铝集团-郑州研究院

1

Junwei Xue 薛军威

Current Position: Magneto

工作单位: 苏州外企-马赫内托

特殊阳极有限公司

1

Ming Liu 刘明

Current Position: Hongdou group (HODO)

工作单位:红豆集团-无锡研究所

1

Zhiwei Feng 冯志炜

Current Position: Assit. Prof. at Univ. of Pittsburg

工作单位:美国匹兹堡大学助理教授

1

Yanfei Zhao 赵雁飞

Email: zhaoyanfei_y2006@126.com

工作单位: 昆山维信诺光电有限公司

1

Liang Wu 吴亮

Email: 609260798@qq.com

工作单位:中国电子科技集团公司

第五十八研究所

1

Chongqian Zhang 张崇骞

Email: zhangchongqian1@126.com

工作单位:苏州工业园区生物产业发展有限公司(SIPBioBay)

1

Baokun Li 李保坤

Email: libaowei1212@163.com

工作单位:博瑞生物医药技术(苏州)有限公司

1

Pengli Tan 谭朋利

Email: 929313859@qq.com

工作单位: 昆山维信诺光电有限公司

2

Min Li 李敏

Email: 784606303@qq.com

工作单位: 友达光电(苏州)有限公司

3

Xiaojuan Xu 徐晓娟

Email: 948750356@qq.com

工作单位: 纽迈电子科技有限公司

4

Xuejie Dang 党雪洁

Email: 1319860978@qq.com

工作单位: 山东维宏经贸有限公司

5

Xue Chen 陈雪

Email: 997322181@qq.com

工作单位: 纽迈电子科技有限公司

Chunmiao Du 杜春苗

Email: 894404007@qq.com

工作单位:北汽股份有限公司

Xiaotian Sun 孙晓甜

Email: xtsun2013@163.com

工作单位:洛阳师范学院

1

Xiaohui Yu 于晓慧

Email: yutoukiki@163.com

工作单位:江苏大学副教授

1

Bin Lin 林斌

Email: binlin1990@126.com

工作单位:苏州智泰腾迪信息科技有限公司

1

Ningning Yu 余宁宁

Email: 1210623234@qq.com

工作单位: 南京宇通实验学校

1

Zhixiong Zhan 詹志雄

Email: zxzhan_suda@126.com

工作单位:药明康德

1

Lu Wang 王露

Email: 736771746@qq.com

工作单位:苏州市中学

1

Shuo Deng 邓硕

Email: 694270881@qq.com

工作单位: 海门政府

Yuefeng Guo 郭跃峰

Email: 20154214082@stu.suda.edu.cn

1

Xiaotian Kong 孔晓天

Email: 1601232257@qq.com

Zeyuan Tang 汤泽远

Email: tangzeyuan@hotmail.com

Mingye Yang 杨铭烨

Email: 20154214084@stu.suda.edu.cn

Huilong Dong 董慧龙

Email: hugelong@sina.com

常熟理工学院教授

Haili Liu刘海俐

Email: 825929168@ qq.com

Ye Jin 金晔

Email: 1476645970@qq.com

Tingfeng Liu刘廷峰

Email: wy_213@126.com

Min Luo 罗敏

Email: 381529466@qq.com

Fangfang Liu 刘方方

Email: 826712955@qq.com

Ni Zhao 赵霓

Email: 181118970@126.com

Zixiang Zhang 张子翔

Email: 1262654485@qq.com

Shangqian Chen陈尚千

Email: chennathan@163.com

Qi Yuan苑琦

Email: 1185326833@qq.com

Ningning Kong 孔宁宁

Email: 1371040467@qq.com

Yiming Ding 丁以民

Email: 1193992554@qq.com

Fangfang Zheng 郑方方

Email: 2194478865@qq.com

Wenyi Bian 卞文奕

Email: 709253937@qq.com

Yingke Yang 杨应珂

Email: yyk3_14@163.com

Bingyan Xue薛冰岩

Email: 760755672@qq.com

Xiaomin Nie聂晓敏

Email: 20194214017@stu.suda.edu.cn

RuRu Song宋茹茹

Email: 20194214112@stu.suda.edu.cn

Deyu Li 李德裕

Email: 20194214047@stu.suda.edu.cn

Xing Fan 樊星

Email: 1093102193@qq.com

 

   

 

 

 

 

苏ICP备12040622号